Warsztaty na Politechnice Opolskiej

W dniu 1 grudnia 2017 r. szesnaścioro uczniów naszej szkoły z technikum informatycznego brało udział w sześciogodzinnych warsztatach na Politechnice Opolskiej (Wydział Mechaniczny)

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”. Zajęcia zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:

  • Laboratorium automatyki i inżynierii odwrotnej- w czasie zajęć warsztatowych, uczniowie mieli możliwość praktycznego zapoznania się z systemami automatyki przemysłowej będącej obecnie niezbędnym elementem procesu wytwarzania wyrobu. Wzięli również czynny udział w skanowaniu wybranego przedmiotu technologią skanowania przestrzennego światłem strukturalnym. Przedstawione im zostały  sposoby analizy uzyskanego modelu 3D pod kątem metrologicznym.
  • Laboratorium aerodynamiki i hydrodynamiki maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych – celem zajęć warsztatowych było zapoznanie się z podstawami aerodynamiki oraz nowoczesną metodą pomiarową umożliwiającą wizualizację ruchu powietrza opływającego model pojazdu.
  •  W ramach zajęć uczniowie wykonali z masy plastycznej karoserię dla dostarczonych podwozi modeli pojazdów . Wykonana karoseria miała poprawiać parametry aerodynamiczne dostarczonego podwozia pojazdu. Po wykonaniu modeli karoserii prowadzący zajęcia przeprowadził w tunelu aerodynamicznym pomiar, umożliwiający przedstawienie ruchu powietrza opływającego wykonane karoserie. Na podstawie uzyskanych wyników porównano parametry aerodynamiczne dostarczonych na początku zajęć modeli pojazdów bez karoserii i z karoserią, wykonaną w trakcie zajęć. Prowadzący krótko omówił uzyskane rezultaty każdego wykonanego modelu i wskazał najlepszy pod względem aerodynamicznym projekt karoserii.
  • Laboratorium silników spalinowych – W trakcie zajęć została omówiona budowa, zasady konstruowania i eksploatacji nowoczesnego silnika spalinowego, wykorzystywanego w pojazdach drogowych oraz działanie podstawowych podzespołów takich jak: wtrysk bezpośredni, zmienne fazy rozrządu, elementy wyrównoważające. W pierwszej części zajęć przeprowadzony  został demontaż poszczególnych podzespołów silnika, następnie ich montaż , w trakcie którego została zwrócona uwaga na poprawny montaż elementów sterujących pracą silnika (np. układ rozrządu).

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali zaświadczenia potwierdzające odbyte warsztaty.

Może Ci się również spodoba

Skip to content
%d bloggers like this: