Warsztaty na Politechnice Opolskiej

W dniu 1 grudnia 2017 r. szesnaścioro uczniów naszej szkoły z technikum informatycznego brało udział w sześciogodzinnych warsztatach na Politechnice Opolskiej (Wydział Mechaniczny)

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”. Zajęcia zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:

  • Laboratorium automatyki i inżynierii odwrotnej- w czasie zajęć warsztatowych, uczniowie mieli możliwość praktycznego zapoznania się z systemami automatyki przemysłowej będącej obecnie niezbędnym elementem procesu wytwarzania wyrobu. Wzięli również czynny udział w skanowaniu wybranego przedmiotu technologią skanowania przestrzennego światłem strukturalnym. Przedstawione im zostały  sposoby analizy uzyskanego modelu 3D pod kątem metrologicznym.
  • Laboratorium aerodynamiki i hydrodynamiki maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych – celem zajęć warsztatowych było zapoznanie się z podstawami aerodynamiki oraz nowoczesną metodą pomiarową umożliwiającą wizualizację ruchu powietrza opływającego model pojazdu.
  •  W ramach zajęć uczniowie wykonali z masy plastycznej karoserię dla dostarczonych podwozi modeli pojazdów . Wykonana karoseria miała poprawiać parametry aerodynamiczne dostarczonego podwozia pojazdu. Po wykonaniu modeli karoserii prowadzący zajęcia przeprowadził w tunelu aerodynamicznym pomiar, umożliwiający przedstawienie ruchu powietrza opływającego wykonane karoserie. Na podstawie uzyskanych wyników porównano parametry aerodynamiczne dostarczonych na początku zajęć modeli pojazdów bez karoserii i z karoserią, wykonaną w trakcie zajęć. Prowadzący krótko omówił uzyskane rezultaty każdego wykonanego modelu i wskazał najlepszy pod względem aerodynamicznym projekt karoserii.
  • Laboratorium silników spalinowych – W trakcie zajęć została omówiona budowa, zasady konstruowania i eksploatacji nowoczesnego silnika spalinowego, wykorzystywanego w pojazdach drogowych oraz działanie podstawowych podzespołów takich jak: wtrysk bezpośredni, zmienne fazy rozrządu, elementy wyrównoważające. W pierwszej części zajęć przeprowadzony  został demontaż poszczególnych podzespołów silnika, następnie ich montaż , w trakcie którego została zwrócona uwaga na poprawny montaż elementów sterujących pracą silnika (np. układ rozrządu).

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali zaświadczenia potwierdzające odbyte warsztaty.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: