Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

W naszej szkole realizowany jest projekt pod nazwą:

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach,

dofinansowany z Funduszy Europejskich

RPO WO 2014-2020,

10.4 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa.

BENEFICJENT: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Cel projektu:

Wzrost atrakcyjności oferty kształcenia zawodowego w Województwie Opolskiem poprzez dostosowanie bazy do potrzeb regionalnego rynku pracy.

 

Wartość projektu: 29 432 227,36 zł

Dofinasowanie: 25 017 393, 20 zł

Realizacja projektu odbywa się od  03.03.2015 r. do 01.03.2019 r.

 

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: