Porządkowanie grobów

Porządkowanie grobów

Nasi wolontariusze ramach w tym roku szkolnym w ramach akcji „Porządkowania grobów” posprzątali skwer przed cmentarzem w Praszce.

DZIĘKUJEMY!!!