Wyniki egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z komunikatem dyrektora OKE we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2021 r., termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego przypada na dzień 31 sierpnia 2022 r. Ponadto, począwszy od tego dnia, każdy zdający będzie miał możliwość sprawdzenia wyników egzaminu zawodowego w serwisie zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Zgodnie z w/w komunikatem, termin przekazania szkołom dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przypada na dzień 7 września 2022 r. Począwszy od tego dnia, zapraszamy wszystkich zainteresowanych po odbiór odpowiednich dokumentów.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: