Pierwszy kurs kwalifiakcyjny w naszym CKP

Zgodnie ze Statutem Centrum Kształcenia Praktycznego w naszym ZSP od 01 października 2013r. uruchomiliśmy pierwszy Kurs Kwalifikacyjny dla dorosłych w zawodzie Operator Obrabiarek Sterowanych numerycznie.

 

Bardzo duże zainteresowanie kandydatów przełożyło się na liczbę słuchaczy kursu, która przekracza 38 osób.

Na kursie prowadzone jest nauczanie z wykorzystaniem Internetu, czyli tzw. kształcenie na odległość (KNO). Część zajęć, szczególnie praktycznych, odbywa się  stacjonarnie (w wybrane weekendy), pozostałe z użyciem platformy e-learningowej przez Internet. Umożliwia to uczestnictwo w kursach i szkoleniach w CKP osobom aktywnym zawodowo, osobom zamieszkującym lub pracującym w większej odległości od Praszki. Kadra pedagogiczna ZSP już od kilku lat jest przygotowywana się do tego typu zajęć uczestnicząc w licznych kursach z tego zakresu, a także wykorzystując platformę e-learningową do pracy z uczniami w klasach młodzieżowych.

Lechosław Baros

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: