Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik cyfrowych procesów graficznych projektuje i przygotowuje materiały graficzne do procesu drukowania. Opracowuje publikacje i przygotowuje je do druku. Przygotowuje i wykonuje projekty multimedialne oraz wykonuje wydruki cyfrowe.

Jeśli masz zainteresowania techniczne, artystyczne, charakteryzuje Cię podzielność uwagi, poczucie estetyki, jesteś spostrzegawczy, systematyczny, cierpliwy i dokładny oraz lubisz pracę zespołową i z komputerem – zawód technika cyfrowych procesów graficznych może być dla CIEBIE!

Zawód ten możesz zdobyć w 4-letnim technikum. W trakcie nauki będziesz zdobywał 3 kwalifikacje składające się na ten zawód:
– Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych,
– Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
– Drukowanie cyfrowe.

Kształcenie w ramach każdej z tych kwalifikacji zakończone jest zewnętrznym egzaminem zawodowym, którego pozytywny wynik umożliwi Ci otrzymanie 3 świadectw potwierdzających ww. kwalifikacje, a po ukończeniu szkoły otrzymasz dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Mając zawód technik cyfrowych procesów graficznych, możesz dodatkowo zdobyć i potwierdzić egzaminem kwalifikację Rejestracja i obróbka obrazu, a tym samym uzyskać dyplom fototechnika. Posiadając świadectwo dojrzałości, możesz kontynuować naukę na studiach.

Technik cyfrowych procesów graficznych może być zatrudniony w szeroko pojętych multimediach: studiach reklamowych, studiach grafiki, studiach fotografii cyfrowej, usługach szkoleniowych (prowadzenie kursów komputerowych), przemyśle (np. wzornictwo przemysłowe), badaniach naukowych (tworzenia modeli, symulacji komputerowych), w zakładach poligraficznych, drukarniach.

Absolwent może zatrudnić się w jednym z wielu zakładów (zwanych w branży „agencjami” ) lub zarejestrować działalność gospodarczą, oferując usługi w zakresie: grafiki wydawniczej i reklamowej, projektowania graficznego,
obróbki zdjęć, retuszu oraz w zakresie grafiki artystycznej (np.: wystrój wnętrza, kartki okolicznościowe) i usług
takich, jak tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, modelowanie 3D, wizualizacja). Na rynku pracy
stale wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalistów w tym fachu.

Tekst opracowany na podstawie materiałów KOWEZiU Zawody administracyjne i usługowe

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: