Prawo pracy na wakacje

Maj, maturzyści zdają egzaminy, a potem wyruszą w kierunku uczelni lub będą szukać stałych miejsc pracy. Przed pozostałymi uczniami wakacje – czas wypoczynku, ale dość często również czas pracy sezonowej. Warto zatroszczyć się o to, aby nie była to praca „na czarno”, czyli bez umowy na piśmie.

Młodzi ludzie najczęściej są zatrudniani w takiej formie, gdyż wówczas pracodawca nie musi płacić dość wysokich składek na ZUS i omija go wiele formalności (np. obowiązek szkolenia BHP, wymagania SANEPiDu wobec pracownika itp.).
Podjęcie pracy bez umowy pisemnej jest dość ryzykowne:
• pracodawca bowiem może bez konsekwencji nie wywiązać się ze zobowiązań płacowych,
• pracownik jest nieubezpieczony (chyba, że sam opłacił inne ubezpieczenie) i w razie wypadku nie otrzyma odszkodowania,
• pracownik nie ma potwierdzenia, którym mógłby pochwalić się w CV,
• okres takiej pracy nie zalicza się do okresu zatrudnienia,
• w przypadku kontroli pracownikowi grożą kary finansowe (większe płaci pracodawca, ale to może rzutować też na zobowiązania wobec pracownika).
Czy wobec tego zupełnie zrezygnować z pracy, jeśli mamy tylko takie propozycje? Trzeba to dobrze przemyśleć i zastanowić się, kto jest potencjalnym pracodawcą. Jeśli mamy do czynienia z kimś z rodziny lub dobrych znajomych rodziców – ryzyko jest o wiele mniejsze. Możemy to nawet potraktować jako pomoc, za którą np. wujek da nam prezent. Inaczej jest w przypadku całkiem obcych osób, a szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert zagranicznych.
Ofert pracy można szukać nie tylko wśród znajomych. W okresie przedwakacyjnym dysponują nimi OHP (najbliższy w Oleśnie), pośrednicy pracy, Biura Karier przy uczelniach, agencje pracy tymczasowej. Ogłoszenia pojawiają się w Internecie.
Wobec osób dorosłych uczących się do 26 roku życia pracodawcy są zwolnieni z obowiązku płacenia ZUS. Młodociani (13-18 lat) mogą być zatrudnieni bez zgody rodziców, ale rodzic ma prawo zerwać umowę o pracę.
Izabela Chmielewska w „Poradniku nieletniego pracownika” określa prace zabronione i dozwolone dla osób niepełnoletnich:
„Osoba zatrudniająca nieletniego pracownika powinna wiedzieć jakie warunki należy mu zapewnić, a także do wykonywania jakich prac nie wolno nieletniego zatrudniać.
Zabroniona jest praca:
• w warunkach szkodliwych dla zdrowia, np. przy substancjach toksycznych, alergicznych,
• w wykopach,
• na wysokości powyżej 3 m,
• przy podwyższonym ciśnieniu,
• w zamkniętych pomieszczeniach przy temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza,
• w niewygodnej pozycji, np. pochylonej, leżącej,
• wymagające wysiłku, np. przeładunek węgla.
Dozwolone jest zatrudnianie przy:
• lekkich pracach w ogrodnictwie, np. pielenie, zbiór owoców,
• zbieraniu ziemiopłodów,
• zbieraniu runa leśnego,
• sadzeniu lasu,
• pracach w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego,
• konserwacji terenów zielonych,
• pracach pomocniczych przy robotach geodezyjnych,
• robotach porządkowo-gospodarczych.”
Cały artykuł można przeczytać pod adresem http://praca.gratka.pl/poradnik/art/poradnik-nieletniego-pracownika,2309832,art,t,id,tm.html
Na temat prawa pracy sezonowej można przeczytać m.in. na stronach:
http://www.infor.pl/prawo/zarobki/zarobki-i-prawo/226563,Umowa-sezonowa.html
http://www.gofin.pl/17,1,95,162998,zatrudnianie-przy-pracach-sezonowych.html
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,14353506,Praca_sezonowa__po_pierwsze___umowa.html
i wielu innych. Warto przeczytać, bo jak wiemy „nieznajomość prawa szkodzi”.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: