Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2

Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy

Nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach 2 jednostek: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji  i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, we współpracy z Politechniką Opolską i Miastem Opole. Okres realizacji projektu to 01.08.2016. – 31.07.2018.

W projekt zostali zaangażowani uczniowie technikum kształconych w zawodzie technik informatyk i technik cyfrowych procesów graficznych – w sumie 50 uczniów klas II i III.

Główne działania zaplanowanie w projekcie:

 • nowa pracownia dostosowana do kształcenia w zawodzie: technik cyfrowych procesów graficznych (wartość 80 000 zł)
 • innowacyjne zajęć dla uczniów w nowej pracowni (30 uczniów x 30 godzin)
 • miesięczne staże wyjazdowe dla 25 uczniów (13 technik cyfrowych procesów graficznych, 12 informatyka)
 • seminaria i warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i budowy ePortfolio (10 uczniów)
 • konkursy dla uczniów: „ePortfolio” i „Mam wizję – mam plan” (10 uczniów)
 • staż w zakładzie pracy dla nauczyciela
 • eksperymentalne zajęcia warsztatowe w laboratoriach branżowych RZPWE (5 uczniów)
 • wyjazd studyjne na targi branżowe (10 uczniów)
 • obozy naukowe w okresie wakacji realizowane we współpracy z Politechniką Opolską (3 uczniów)
 • praca dwóch grup wybranych uczniów w ramach multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”(OPOLGRAF – Opole). Praca w takim zespole ma nauczyć młodych ludzi kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do problemu
 • organizacja kursów nadających dodatkowe kwalifikacje (20 uczniów)
 • kursy przygotowawcze na studia techniczne
 • zajęcia ukierunkowane branżowo dla uczniów w laboratoriach Politechniki Opolskiej

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: