Nuczanie zdalne w ZSP Praszka

Logo ZSP

Od 19 października 2020 r. do odwołania realizować będziemy naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W okresie zdalnego nauczania zajęcia będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Wyłączone z nauczania zdalnego zostają zajęcia praktyczne:
• Klasa 1C5 – zajęcia praktyczne
• Klasa 2C5 – zajęcia praktyczne
• Klasa 2MG – zajęcia praktyczne
• Klasa 2BP – zajęcia praktyczne (grupa wielozawodowa), zajęcia praktyczne (zawód operator obrabiarek skrawających), eksploatacja i naprawa środków transportu drogowego (zawód mechanik kierowca)
• Klasa 2BG – zajęcia praktyczne (grupa wielozawodowa), zajęcia praktyczne (zawód operator obrabiarek skrawających), eksploatacja i naprawa środków transportu drogowego (zawód mechanik kierowca)
• Klasa 3ZW – zajęcia praktyczne

Wymienione wyżej przedmioty nauczane będą dalej w trybie stacjonarnym w szkole, lub firmach zewnętrznych zgodnie z tygodniowym planem nauczania.

Nauczanie zdalne prowadzone będzie według zasad i mechanizmów, które obowiązywały w marcu 2020r. zgodnie z rozporządzeniem MEN dotyczącym nauczania zdalnego.

Lechosław Baros
dyrektor ZSP Praszka

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: