Technik ekonomista

Technikum Ekonomiczne

Ekonomiści, zależnie od specjalności, mogą koncentrować się na różnych aspektach procesów gospodarczych. Coraz większa liczba ekonomistów koncentruje się tylko na jednej dziedzinie gospodarki. Są ekonomiści, którzy śledzą cykle koniunktury w rolnictwie, inni szukają najbardziej efektywnych modeli zarządzania opieką zdrowotną, oświatą, ochroną środowiska czy też rozważają optymalne rozwiązania w dziedzinie finansów, bankowości czy ubezpieczeń. Ekonomista czuwa nad właściwym przebiegiem procesu gospodarczego w organizacji, która go zatrudnia, czasem sam podejmuje decyzje gospodarcze lub doradza innym, jakie decyzje należałoby podjąć. Żadna firma, duża czy mała, nie może istnieć bez ekonomisty! On zarządza zbiera informacje, przetwarza je i analizuje, zajmuje się finansami. Jeśli jesteś sumienny, dokładny, uczciwy, masz zdolności rachunkowe, jesteś odpowiedzialny, nie boisz się stresu i łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, to jest to zawód dla Ciebie. Uzyskując średnie wykształcenia i maturę zdobywasz jednocześnie atrakcyjny zawód i tytuł TECHNIKA EKONOMISTY. Nowe, atrakcyjne specjalności: 1) Zarządzanie kadrami i finansami spółek 2) Gospodarka Ubezpieczeniami

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: