Sportowa 8 w rankingu Perspektyw 2014

Perspektywy 2014   KOLEJNY ROK Z RZĘDU SPORTOWA 8

Jest liderem pod względem zdawalności końcowych egzaminów zawodowych.

Wyniki rankingu Perspektyw 2014 w pełni potwierdzają naszą ugruntowaną i niezwykle wysoką pozycję wśród szkół średnich naszego kraju.

Zajęliśmy:

  • pierwsze miejsce w Powiecie
  • drugie miejsce w Województwie
  • czternaste miejsce w Polsce
    (w przypadku zawodu Technik Mechatronik jest to
    pierwsze miejsce w Polsce!!)

Nasi absolwenci rokrocznie uzyskują wyniki egzaminów zawodowych średnio o 20 % wyższe od średniej województwa opolskiego.

Wśród tysięcy szkół średnich w kraju systematyczne uzyskiwanie takiej wysokiej pozycji jest powodem do wielkiej satysfakcji zarówno dla szkoły jak i uczniów oraz dowodem profesjonalizmu kadry pedagogicznej.

Wyniki zewnętrznych, państwowych egzaminów zawodowych obiektywnie potwierdzają wysoki poziom nauczania szkoły, zwłaszcza że również wyniki egzaminów maturalnych są powyżej średniej wojewódzkiej.

Egzaminy zawodowe dają tytuł zawodowy i uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu oraz Certyfikat Unii Europejskiej uprawniający do wykonywanie zawodu w państwach Unii Europejskiej

Leszek Baros – dyrektor ZSP

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: