Energetyk OZE

oze_kalendarzyk

Nowy kierunek kształcący w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wobec rozwoju tego rodzaju energetyki jest to fach coraz bardziej poszukiwany.

oze_dyplom

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Technik enegetyki odnawialnej to specjalista coraz bardziej poszukiwany na rynku nowoczesnych technologii, zawód dający stabilność zatrudnienia, wysokie zarobki i dużą wiedzę. Uzyskując średnie wykształcenie i maturę zdobywasz jednocześnie atrakcyjny zawód i tytuł TECHNIKA URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.
Najbardziej perspektywiczny zawód w krajach Unii Europejskiej.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: