Zmiany w formach nauczania od 17 maja

strict female teacher with book pointing at scribbled blackboard
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Stosownie do decyzji MEN związanych ze stopniowym przywracaniem stacjonarnego nauczania w szkołach średnich w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce wprowadzamy nauczanie hybrydowe  w okresie od 17 maja do 28 maja zgodnie z poniższym porządkiem:

– 17, 18, 19 maja – nauczanie stacjonarne obejmie klasy I i III (technika i szkoły branżowe), klasy II w tych dniach będą uczyć się w formie zdalnej.
– 20, 21 maja – nauczanie stacjonarne obejmie klasy II (technika i szkoły branżowe), klasy I i III w tych dniach będą uczyć się w formie zdalnej.
– 24, 25, 26 maja – nauczanie stacjonarne obejmie klasy II (technika i szkoły branżowe), klasy I i III w tych dniach będą uczyć się w formie zdalnej.
– 27, 28 maja – nauczanie stacjonarne obejmie klasy I i III (technika i szkoły branżowe), klasy II w tych dniach będą uczyć się w formie zdalnej.

W tym okresie wszyscy nauczyciele ZSP obecni są w szkole zgodnie z tygodniowym planem nauczania.

Przypominamy, że zajęcia praktyczne realizowane w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców zewnętrznych odbywają się w formie stacjonarnej już od 04 maja 2021.
Stosownie do decyzji MEN wszystkie klasy wracają do pełnego nauczania stacjonarnego od 31 maja 2021.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: