Realizacja programu nauczania w systemie zdalnym w ZSP w Praszce

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w szkole zostało wprowadzone zarządzenie dyrektora, które:
1. Zobowiązuje do realizacji programów nauczania w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce od dnia 25.03.2020 r. do odwołania, w formie zdalnego nauczania, z wykorzystaniem Dziennika Elektronicznego, platformy edukacyjnej Moodle na stronie kno.zsp-praszka.pl, innych ogólnodostępnych platform edukacyjnych , epodręczniki.pl, Zoom, Discord lub innych.
2. Do komunikacji z uczniami nauczyciele wykorzystują dotychczasowe wybrane przez siebie formy i elektroniczne kanały: komunikatory internetowe, sms, rozmowy telefoniczne.
3. Plan zajęć lekcyjnych pozostaje nie zmieniony. Nauczyciel realizuje zatwierdzoną na rok szkolny 19/20 podstawę programową. Nauczyciele prowadzą ocenianie uczniów. Prowadzenie lekcji obejmuje także przekazywanie uczniom zadań do samodzielnego wykonania, a także indywidualnej pracy z uczniem.
W PRZYPADKU BRAKU TECHNICZNYCH MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU UCZNIA W LEKCJACH PROSIMY O INFORMACJĘ DO WYCHOWAWCY KLASY.
Lekcje realizowane przez nauczycieli pozwolą na realizację materiału także w innej porze, ale niezmiernie ważny jest tutaj kontakt z nauczycielem, od którego UCZEŃ OTRZYMA szczegółowe informacje o formie i metodzie zapoznania się z treścią i problematyką wymaganą i podlegającą ocenianiu!
UCZNIOWIE Pamiętajcie!- przekazywane zadania do wykonania i prace, a także Wasza aktywność na zdalnych lekcjach będą oceniane.
Zajęcia praktyczne w formie zdalnej koncentrują się na wykonywaniu zadań możliwych w formie pokazowej /analiza filmów demonstracyjnych, wypełnianie arkuszy CKE oraz zadań/
Nauczyciele organizują proces zdalnego nauczania w sposób indywidualny dla każdej klasy /np. lekcja na żywo, czy czat, platforma edukacyjna, czy moduł praca domowa/- w zależności od możliwości technicznych grupy. Większość rozwiązań zostało wdrożonych od dnia 12 marca, w tej chwili nauczanie przybiera tylko bardziej zorganizowany sposób w zakresie metod i form realizacji materiału.

Codziennie możecie także korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w godz. 9-14. W sytuacjach wyższej konieczności kontakt telefoniczny także poza wyznaczonymi godzinami:
Pedagog: Tel. 697513337
Bezwzględnie proszę wszystkich o zastosowanie się do wytycznych władz państwowych w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności, pozostanie w domu w celu ochrony zdrowia własnego i najbliższych!
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce
tel. 512447788.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: