Wyzwolenie Lubelszczyzny.
Genera³ Brygady A. Zawadzki w rozmowie z mieszkañcami wojwództwa w czasie przemarszu 1 AWP.