Ruszyła IX edycja programu stypendialnego Indeks Slart2Star

Indeks Slart2Star to projekt Fundacji im. Lesława A. Pagi, który niezamożnym i zdolnym maturzystom zapewnia finansowanie przez cały okres studiów.

Otrzymane w projekcie stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie.

Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych oraz średnia ocen wyniosła minimum 4,0
w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej www.paga.org.pl do dnia 15 maja 2016 r.
(kopia informacji ze strony Opolskiego Kuratorium Oświaty)

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: