Kształcenie na odległość – dla kogo?

W dobie, gdy komputer stał się podstawowym narzędziem pracy, a większość informacji pozyskujemy z Internetu, gdy ciągle brakuje nam czasu, kształcenie na odległość staje się świetnym sposobem na podniesienie naszych kwalifikacji, umiejętności, kompetencji.

Na czym polega kształcenie na odległość (KNO)?

Definicja KNO podawana przez MEN brzmi:

„Kształcenie na odległość to rodzaj kształcenia, w którym przekazywanie treści oraz sprawdzenie jego przebiegu i efektów odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności poczty, poczty głosowej, poczty elektronicznej, telewizji lub Internetu, bez stałego i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się.”

Jedną z najpopularniejszych form jest wykorzystywanie Internetu i platform edukacyjnych, w szczególności platformy Moodle. Ten sposób kształcenia wykorzystuje wiele uczelni i ośrodków kształcenia pozaszkolnego, szkoły korzystają z Moodle do wspomagania nauczania tradycyjnego.

Widząc wiele zalet takiej formy kształcenia oraz wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, kilka lat temu rozpoczęliśmy w naszej szkole przygodę z platformą Moodle. Dzięki jej zastosowaniu uczniowie w czasie zajęć tradycyjnych mają możliwość zapoznawania się z polecanymi przez nauczyciela materiałami uzupełniającymi wiadomości z podręcznika, wykonywane na komputerze zadania mogą zapisać na platformie w celu uzupełnienia w domu lub na kolejnych zajęciach, rozwiązanie testu na platformie pozwala im na uzyskanie natychmiastowej oceny itd.,itp. Bardzo istotne jest również to, że uczeń nieobecny w szkole ma możliwość sprawdzenia, jaka była tematyka zajęć, jakie zadania powinien wykonać. Niektórzy nauczyciele wykorzystują również platformę do przekazywania uczniom informacji wychowawczych czy organizowania powtórek przygotowujących do egzaminów zewnętrznych.

Doświadczenia wynikające ze wspomagania nauczania tradycyjnego elementami e-learningu, zaowocowały bardzo korzystną ofertą kształcenia na odległość w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego powołanego przy naszej szkole. Obecnie w formie blended learningu (forma mieszana kształcenia tradycyjnego i z użyciem Internetu) odbywa się pierwszy kurs kwalifikacyjny dla branży mechanicznej.

Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas forma, gdzie zajęcia teoretyczne uczestnik kursu może odbywać bez wychodzenia z domu, a w szkole uczestniczyć tylko w zajęciach praktycznych, spotka się z dużym zainteresowaniem i że wkrótce nasze CKP będzie szkolić w ten sposób nie tylko mechaników, ale również informatyków, mechatroników, ekonomistów i wszystkich, którzy chcą skorzystać z nowoczesnych metod kształcenia.

Jesteśmy w pełni przygotowani zarówno od strony technicznej, jak i personalnej.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: