ERASMUS+ startuje na SPORTOWEJ!

Nasz projekt pod tytułem „Nowe drogi rozwoju – międzynarodowe staże uczniów ZSP nr 1 w Praszce” uzyskał akceptację komisji konkursowej i pozwolił na przyznanie dofinansowania w kwocie 150 000 euro. Jedną z części projektu będą 4-tygodniowe, zagraniczne staże dla uczniów naszej szkoły. Projektem objęte są zawody:

– technik energii odnawialnej – Hiszpania
– technik mechatronik – Włochy
– technik ekonomista – Irlandia
– technik informatyk – UK
– technik mechanik – UK
– technik cyfrowych procesów graf.- UK

Założeniem projektu jest umożliwienie uczniom szkoły doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności według nowoczesnych standardów.

Praktyki zagraniczne dadzą uczniom szereg szczególnych korzyści:

WIEDZA
– uczniowie będą mieli okazję zastosować w praktyce teoretyczną wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności. Poznają narzędzia, metody zarządzania czy też know-how stosowane przez liderów rynku w swoich dziedzinach. Wiele firm w Polsce z opóźnieniem wprowadza najnowsze technologie, nowoczesne usługi i metody zarządzania. Podczas praktyk uczestnicy zyskają możliwość zapoznania się z takimi nowinkami i otrzymają solidne podstawy, by w przyszłości wprowadzać nowoczesne rozwiązania na krajowy i regionalny rynek usług.

Uczniowie zdobędą wiedzę m.in. w zakresie:
UMIEJĘTNOŚCI
Uczestnicy poznają nowe rozwiązana stosowane innych krajach, które mogą być przydatne po powrocie
w nowych miejscach pracy. Ponadto projekt będzie dla uczestników okazją do praktycznego doskonalenia języka obcego, co może korzystnie wpłynąć na ich przyszłą pozycję na rynku pracy, jako że znajomość języka obcego jest coraz częściej podstawowym wymogiem wielu pracodawców, zwłaszcza w regionie przygranicznym, jakim jest Opolszczyzna. Uczestnicy przećwiczą podstawy języka w mowie codziennej oraz rozwiną posługiwanie się językiem branżowym, którego znajomość może okazać się cenna przy poszukiwaniu pracy.

POSTAWA
– udział w zagranicznym stażu będzie również doskonałą okazją do kształtowania otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nabywania umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w innym kraju europejskim. Dzięki stażowi i praktycznemu użyciu języka, i poznaniu korzyści z udziału w tego typu przedsięwzięciach, słuchacze obudzą w sobie szczerą chęć ciągłego samodoskonalenia, która zaowocuje dalszym rozwojem w różnych obszarach. Dzięki pracy w środowisku międzynarodowym uczestnicy będą mogli zmierzyć się ze stereotypami i nauczyć się poszanowania dla różnorodności kulturowej, a także pracy w wielonarodowych zespołach –takich, jakie coraz częściej powstają też w firmach operujących w Polsce. Uczniowie rozwiną otwartość, tolerancję, szacunek dla odmienności ale i dla samego siebie i swoich ograniczeń w kontaktach z innymi.

Poprzez nabycie doświadczenia w czasie miesięcznych staży zawodowych uczestnicy będą mieli szanse wstępnie ocenić poziom swoich umiejętności w kontekście międzynarodowym a następnie ocenić swoją potencjalną mobilność na europejskim rynku pracy.

Program rusza już po wakacjach.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: