Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2014 r.

 

Lp. Symbol cyfrowy zawodu  Nazwa zawodu Zdający przynosi na egzamin
1 311[20]  Technik mechanik kalkulator, ołówek, gumka, linijka
2 311[50] Technik mechatronik kalkulator, ołówek, gumka, linijka
3 341[02]  Technik ekonomista kalkulator, ołówek, gumka, linijka
4 312[01] Technik informatyk xxx
5 312[02] Technik teleinformatyk xxx

 

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: