Ważny komunikat dotyczący rekrutacji 21/22

brown and black wooden chairs inside room
Photo by Pixabay on Pexels.com

W związku z powtarzającymi się zapytaniami przypominamy, że w tym roku nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w powiecie oleskim, w tym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce przy ul Sportowej 8 odbywa się wyłącznie w formie „tradycyjnej” (nie ma naboru elektronicznego). Należy pobrać deklarację http://zsp-praszka.pl/wp-content/uploads/2021/02/Deklaracja-zgloszeniowa-do-ZSP-2021.docx i wypełnioną dostarczyć do sekretariatu ZSP w Praszcze w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informację można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: