Podsumowanie szkolnego turnieju krwiodastwa

Szkolny turniej krwidastwa w tym roku został zakończony, ponieważ klasy maturalne już kończą szkołę (w tym roku szkolnym planujemy jeszcze jedną akcję 9 czerwca – maturzyści również zapowiedzieli swój udział).   W tegorocznych akcjach nasi uczniowie oddali w sumie prawie 50 litrów krwi (dokładnie 49,95 litra). Promocja krwiodawstwa daje już wymierne rezultaty,  gdzyż jest to nasz najlepszy dotychczasowy wynik osiągnięty za rok szkolny. Artykuły z akcji (sprawozdania, relacje) są na bieżąco umieszczane na ogólnopolskiej stronie poświęconej krwiodawstwu www.oddajkrew.pl .

(Zestawienie po czterech akcjach szkolnych: 10.10.2013, 11.12.2013,
11.02.2014, 14.04.2014 oraz donacjach indywidualnych)

 

Lp. KLASA ILOŚĆ ODDANEJ KRWI w [ml] WSKAŹNIK AKTYWNOŚCI UCZNIÓW [ml/os] MIEJSCE W TURNIEJU
1. IV M.T. 4500 214,29 3
2. IV T.I. 7000 333,33 2
3. IV T.S. 2250 112,50 9
4. IV E.K. 2250 140,63 7
5. III L.A. 4950 198,00 5
6. III L.B. 3150 121,1 8
7. III T.S. 12350 ! 441,07 1
8. III M.E. 5400 180,00 6
9. III Z.S. 450 15,52 12
10. III T.I. 5850 208,93 4
11. II L.A. 450 18,00 11
12. II E.I. 900 90,00 10
13. I E.O. 450 450,00 poza konkursem

SUMA:

49950ml

(ok. 50 litrów !!!)

 

 

 

Informujemy, że w turnieju brany był pod uwagę wskaźnik aktywności uczniów obliczany jako iloraz ilości oddanej krwi (po czterech akcjach) i liczby pełnoletnich uczniów danej klasy (stan na dzień 01.04.2014). Według regulaminu  udział w konkursie mogły brać jedynie klasy ”pełnoletnie rocznikowo”.

Dziękujemy wszystkim naszym krwiodawcom za ofiarność i gratulujemy zwycięzcom !!!

Przypominamy, że dla trzech pierwszych klas, które w ramach turnieju uzyskały najwyższe wskaźniki aktywności uczniów, przewidziane są nagrody w postaci dofinansowania (z funduszu Rady  Rodziców)  do wycieczek klasowych
w wysokościach:

I miejsce:   300 zł
II miejsce:  200 zł
III miejsce: 100 zł

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: