POWER /Youghal/Ireland

POWER /Youghal/Ireland

Pierwsze dni w nowym miejscu, pierwsze spotkania i wrażenia…