Paweł Mieszkalski

Paweł Mieszkalski

mgr inż. Paweł Mieszkalski

wychowawca klasy: ???

nauczyciel przedmiotów mechanicznych, PO.

e-mail: pawel.mieszkalski@zsp.praszka.pl

konsultacje dla uczniów i rodziców: ???

inne: