Janusz Głąb

Janusz Głąb

mgr Janusz Głąb

wychowawca klasy: ???

instruktor.

e-mail: janusz.glab@zsp.praszka.pl

konsultacje dla uczniów i rodziców: ???

inne: