Nabór do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce na rok szkolny 2018/19

Jak co roku z końcem maja rozpoczął się nabór kandydatów do szkół średnich. Zapraszamy wszystkich chętnych i przypominamy najistotniejsze informacje:

 1. W szkołach prowadzonych przez Powiat Oleski stosowany jest elektroniczny system naboru na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl.
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce udziela indywidualnej pomocy każdemu kandydatowi w zakresie rejestracji w systemie, logowania do systemu oraz w zakresie wszelkich kłopotów technicznych w tym zakresie.
 2. Szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
 3. Kandydat rejestruje się w systemie, wybiera szkoły/oddziały, tworząc tym samym listę preferencji, drukuje podanie oraz kartę na której odnotowywane są potwierdzenia wpływu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
 4. Podanie jest składane w sekretariacie ZSP Nr 1 w PRASZCE w terminie od  28 maja do 22 czerwca 2018 r w dniach pracy szkoły.
 5. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające osiągnięcia w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce przy ul Sportowej 8 zapraszamy do  :

 • technikum energetyki odnawialnej
 • technikum mechatronicznego
 • technikum cyfrowych procesów graficznych
 • technikum informatycznego
 • technikum ekonomicznego
 • technikum mechanicznego
 • szkoły zawodowej

ZAPRASZAMY!!

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: