Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy

Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU – realizowanego od 01.08.2013 – 31.05.2015:

 • Wyposażenie 50 szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego około 100 000 zł
 • Wyposażenie 50 szkół w pracownie FIZYCZNO-CHEMICZNE – 20 000 zł
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne pracownie   w procesie nauczania (nauczyciel opiekun pracowni)
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 • Utrzymanie portalu „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”
 • „Dzień bezpiecznej jazdy” – zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach – 20 dni
 • 30 godz. zajęć pilotażowych dla uczniów w nowoczesnych pracowniach kształcenia zawodowego
 • czterotygodniowe staże i praktyki dla uczniów
 • organizacja 4 seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • 13 wyjazdów studyjnych dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia w formie „projektu edukacyjnego” z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje językowe z naciskiem na języki obce zawodowe
 • Organizacja na terenie szkół „Szkolnych Ośrodków Kariery” oraz konkursu „Mam wizję – mam plan”
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • 16 spotkań uczniów z lokalnym biznesem oraz instytucjami rynku pracy – tzw. Szkolna Akademia Klubu 150
 • 10 wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach – obserwacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie parków maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR, etc.
 • Zawiązanie i działalność multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”
 • Przejęcie, udoskonalenie i utrzymanie platformy „Edunawigator”, dostosowanie narzędzia do potrzeb szkół, pracodawców oraz OCRG jako efektywnej platformy wymiany informacji
 • Realizacja nagrań dla zespołów muzycznych i solistów w studio nagrań RCRE
 • Kampania promocyjna w mediach regionalnych

Uroczyste podsumowanie projektu w AMFITEATRZE OPOLSKIM

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: