Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2017/2018

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2017/2018

HARMONOGRAM  PRAKTYK  ZAWODOWYCH

i dokumenty związane z praktykami

Rok  Szkolny  2017/2018

Harmonogram praktyk:

Programy praktyk dla poszczególnych zawodów

Wzór sprawozdania:

Wzór podania