Międzynarodowa wymiana młodzieży

Międzynarodowa wymiana młodzieży polsko-niemiecka
Praszka – Mutterstadt

W dniach 26-31 lipca 2016r. w Krakowie odbędą się XXXI Światowe Dni Młodzieży. Do Praszki przyjeżdża grupa młodzieży z partnerskiego miasta Mutterstadt w Niemczech, która będzie brała udział w tych uroczystościach. Uczniowie naszej szkoły, którzy wyrażą chęć i możliwość gościć u siebie jedną osobę z tej grupy (2 dziewczyny i 5 chłopców) w lipcu, odwiedzą w ostatnim tygodniu sierpnia
n i e o d p ł a t n i e (przejazd,wyżywienie,zakwaterowanie) naszych przyjaciół z Niemiec w składzie delegacji Urzędu Miasta i Gminy Praszka na uroczystościach z okazji Dni miasta Mutterstadt.

Osoby zainteresowane zapraszam do sali 39. Mirosław Kowalczuk.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: