Oblicze Szkoły

OBLICZE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W PRASZCE

Dynamiczny rozwój naszej szkoły w ostatnich latach sprawił, że obecnie jesteśmy szkołą średnią mogącą poszczycić się najszerszą ofertą edukacyjną w powiecie oleskim

absolwenciLiceum Ogólnokształcące o 20 letniej tradycji stanowi główny filar naszej placówki. Oferujemy innowacyjną formę organizacji zajęć rozszerzonych-profilowych. Niezależnie od tego, w której z klas pierwszych równoległych znajdziesz się pierwszego września – po pierwszym semestrze sam wybierasz, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami dowolny zestaw 2-5 przedmiotów profilowych. Sam określasz , ltóre z nich będą Twoimi przedmiotami obowiązkowymi (min. 2), a na które zdecydujesz się uczęszczać jako „wolny słuchacz. Deklaracja wolnego słuchacza oznacza, że możeszw pełni uczestniczyć w zajęciach nie podlegając jednocześnie ocenianiu. Tylko od Twojej wewnętrznej motywacji zależy jak wiele korzyści wyniesiesz z uczestnictwa w nich.

Njawiększą radością i powodem do dumy są lczne osiągnięcia naszych uczniów na polu naukowym i sportowym. Nasza szkoła uzyskała elitarne tytuły: laureata „Przyjaznej szkoły” i „Lidera Przedsiębiorczości”. To nagroda za sukcesy w ogólnopolskich projektach edukacyjnych w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.
Rokrocznie zwyciężamy w ogólnopolskich konkursach:

 • Superszkoła, Szkoła Przyszłości
 • Szkoła z Klasą, Z klasy do kasy
 • Szkoła przyjazna dla ucznia
 • Szkoła przedsiębiorczości
 • Szkoła bez korepetycji
 • Nauczyciel z klasą

 

Nasza szkoła to lider nowoczesnej techniki i technologii. oto kilka wybranych przykładów:

 • Specjalistyczne pracownie z zakresu: automatyki, sterowników programowalnych, sieci teleinformatycznych, obrabiarek sterowanych numerycznie, projektowania komputerowego.
 • Wewnętrzna sieć komputerowa obejmuje cały obiekt szkoły – stały dostęp do internetu w pracowniach przedmiotowych
 • Cztery nowoczesne pracownie komputerowe – szybkie komputery, najnowsze oprogramowanie i fachowość kadry.
 • Trzy szkolne centra multimedialne stale dostępne dla uczniów
 • Kawiarenka internetowa w świetlicy szkolnej.
 • Pracownia projektowania komputerowego z komputerami Apple MacIntosh
 • 21 szkolnych pracowni po gruntownym remoncie i modernizacji – wypposażone w nowoczesne urządzenia techniczne, internet, sprzęt audiowizualny do prezentacji komputerowych i internetowych

 

Jeślimasz głowę pęłną pomysłów, jesteś ambitnym i aktywnym młodym człowiekiem u nas z pewnością znajdziesz miejsce do rozwoju własnych zainteresowań i pasji. Zapraszamy Cię do szkolnego pozalekcyjnego życia ZSP!

 

Serdecznie zapraszamy młodzież do obejrzenia naszej szkoły. Zorganizowanym grupom zapewniamy przewodnika (tel. 343 591 196 ; 343 591 953)
Szczegółowe informacje uzyskasz w sekretariacie szkoły przy ul. Sportowej 8.
Wiele o historii i dniu dzisiejszym szkoły dowiesz się z naszej strony INTERNETOWEJ : zsp.praszka.pl.
Możesz bezpośrednio korespondować z dyrektorem szkoły
– E’mail: lbaros@zsp.praszka.pl.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: