Szkolenie DESIGN THINKING

Szkolenie DESIGN THINKING

W dniu 13 października 2017 r. w Dobrotece w Dobrodzieniu odbyło się szkolenie w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” dla zespołu „design thinking”. W skład zespołu wchodzą trzy uczennice 3 klasy technikum ekonomicznego: Justyna Aleksandowicz, Angelika Droździk i Daria Brunsz. Warsztaty zostały przeprowadzone w Apartamencie przyszłości, gdzie uczniowie oprócz szkolenia tematycznego mieli możliwość pomieszkania w pomieszczeniu gdzie praktyczne wszystko może być mobilnie starowane za pomocą specjalnego oprogramowania w każdego miejsca na ziemi.

Szkolenie prowadziła Pani Natalia Hoffman, która jest nie tylko specjalistką techniki „design thinking”, ale również psychologiem kłamstwa i specjalistą w dziedzinie komunikacji niewerbalnej.