Nabór do ZSP nr 1 w Praszce na rok szkolny 2019/2020

Jak co roku w maju rozpoczął się nabór kandydatów do szkół średnich. Zapraszamy wszystkich chętnych i przypominamy najistotniejsze informacje:

 1. W szkołach prowadzonych przez Powiat Oleski stosowany jest elektroniczny system naboru na stronie internetowej https://opolskie-pogim.edu.com.pl lub https://opolskie-posp.edu.com.pl/
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce udziela indywidualnej pomocy każdemu kandydatowi w zakresie rejestracji w systemie, logowania do systemu oraz w zakresie wszelkich kłopotów technicznych w tym zakresie.
 3. Szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
 4. Kandydat rejestruje się w systemie, wybiera szkoły/oddziały, tworząc tym samym listę preferencji, drukuje podanie oraz kartę na której odnotowywane są potwierdzenia wpływu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
 5. Podanie jest składane w sekretariacie ZSP Nr 1 w PRASZCE w terminie od  13 maja do 21 czerwca 2019 r w dniach pracy szkoły.
 6. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające osiągnięcia w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce przy ul Sportowej 8 zapraszamy do  :

 • technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technikum mechatronicznego
 • technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technikum informatycznego
 • technikum ekonomicznego
 • technikum mechanicznego
 • szkoły branżowej I stopnia w zawodach kierowca-mechanik, operator obrabiarek CNC, ślusarz-spawacz i grupie wielozawodowej

ZAPRASZAMY!!

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: