Nabór 2020 – organizacja i terminy

 1. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Oleski stosowany jest elektroniczny system naboru na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl/kandydat
 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce udziela indywidualnej pomocy każdemu kandydatowi w zakresie rejestracji w systemie, logowania do systemu oraz w zakresie wszelkich kłopotów technicznych w tym zakresie.
 3. Szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
 4. Kandydat rejestruje się w systemie, wybiera szkoły/oddziały, tworząc tym samym listę preferencji, drukuje podanie oraz kartę na której odnotowywane są potwierdzenia wpływu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.

Najważniejsze terminy:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br.–termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca –do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
  • do 10 lipca br.– o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół dnia 12 sierpnia 2020 r.  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły: zsp-praszka.pl

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na adres poczty elektronicznej dyrektora ZSP: leszek.baros@zsp-praszka.pl

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: