Kategoria: Centrum Kształcenia Praktycznego

Budynek Główny ZSP nr 1 w Praszce

Dlaczego utworzyliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego?

Współczesny świat rozwija się bardzo szybko, co pociąga za sobą ogromny przyrost informacji z każdej dziedziny i konieczność ciągłego dokształcania się. Wiedza zdobyta „wczoraj” wymaga uzupełnienia, zmieniają się realia pracy, powstają nowe zawody. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom rynku pracy, a także nadążając za zmianami w szkolnictwie zawodowym spowodowanymi reformą, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce uruchomiliśmy od stycznia 2013 r. Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP).

Skip to content