Nauczanie zdalne w ZSP w Praszce 27.01-27.02.22

person holding covid sign
Photo by cottonbro on Pexels.com

Zgodnie z decyzją MEN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce wprowadzam nauczanie zdalne od 27 stycznia 2022 do 27 lutego 2022r.
W tym okresie zawierają się również ferie zimowe: 31 stycznia 2022 – 13 luty 2022r.

Nauczanie zdalne prowadzone będzie w znanych już i sprawdzonych formach z poprzednich cyklów nauczania zdalnego.

Z nauczania zdalnego wyłączone są zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe oraz wszelkie konsultacje związane z maturą oraz egzaminami zawodowymi.
W związku z tym przypominam, że
– w klasie IB3 (branżowa szkoła I stopnia) zajęcia praktyczne odbywają się w szkole i firmach zewnętrznych w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem nauczania.
– w klasach 1A5 i 2C5 (technik mechanik) zajęcia praktyczne odbywają się w szkole i firmach zewnętrznych w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem nauczania.
– w klasach 3BG, 3BP (branżowa szkoła I stopnia) zajęcia praktyczne odbywają się w szkole i firmach zewnętrznych w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem nauczania.
– Praktyki zawodowe oraz staże zawodowe będą odbywać się zgodnie z harmonogramem drugiego semestru bez zmian organizacyjnych.

dyrektor szkoły

Leszek Baros

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: