Egzaminy - listy i terminy

Egzaminy – listy i terminy

Zawiadomienia dla uczniów zdających egzamin wg podstawy programowej z roku 2012:

Listy zdających dla podstawy programowej 2017

Egzamin pisemny:

Egzamin praktyczny: