Kodeks Szkoły

Kodeks Szkoły

Kodeks Szkoły jest jednym z podstawowych dokumentów szkolnych. Określa prawa i obowiązki ucznia. Zapraszamy do zapoznania się z jego zapisami.

Read Article →